V Konferencja Intensywnej Terapii Kardiologicznej

połączona z warsztatami

Postępy w intensywnej terapii
kardiologicznej - lubię to!

Warszawa, 1 kwietnia 2017 r. 

(warsztaty 31.03.2017)

Organizatorem Konferencji jest Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na

V Konferencję Intensywnej Terapii Kardiologicznej

połączoną z warsztatami

Postępy w intensywnej terapii kardiologicznej – lubię to!

która odbędzie się dnia 1 kwietnia 2017 r.
(warsztaty 31.03.2017)

Organizatorem, już po raz piąty, jest Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK.
Na Konferencję zapraszamy do hotelu Sofitel Victoria w Warszawie.

Zapraszamy zwłaszcza lekarzy zajmujących się nagłymi przypadkami kardiologicznymi i mamy nadzieję na Państwa aktywny udział w tym wydarzeniu.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, do zobaczenia w Warszawie.

Z wyrazami szacunku,

Przewodnicząca Sekcji Intensywnej Terapii
Kardiologicznej i Resuscytacji PTK
Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji

Prof. dr hab. med. Bożena Sobkowicz

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. Agnieszka Tycińska

PATRONAT HONOROWY

Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. dr hab. Piotr Hoffman


Członek Zarządu Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. dr hab. Janina Stępińska

KOMITET NAUKOWY

Przewodnicząca

Prof. dr hab. Bożena Sobkowicz

 

Członkowie

Prof. dr hab. Janina Stępińska
Dr hab. Agnieszka Tycińska
Dr hab. Marek Gierlotka
Lek. med. Bartosz Kudliński 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca

Dr hab. Agnieszka Tycińska

 

Członkowie

Prof. dr hab. Bożena Sobkowicz
Dr n. med.  Izabela Wojtkowska
Dr n. med. Łukasz Kołtowski
Dr n. med. Lucyna Lenartowska

 

INFORMACJE

Dnia 31.03.2017 r. w godzinach 17:30-19:00 w hotelu Sofitel Victoria w ramach Konferencji Sekcji odbędzie się Sesja Satelitarna poświęcona problemom terapii daremnej w intensywnej terapii kardiologicznej.
W tej sesji zgodził się wystąpić Pan Profesor Zbigniew Szawarski - filozof, etyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk, który wygłosi wykład pt. „Etyka u kresu życia”.
Ponadto w Sesji wystąpią kardiolodzy, intensywiści i prawnicy.
Serdecznie zapraszamy!

Uwaga: wkrótce pojawi się informacja o zapisach na warsztaty - terapia nerkozastępcza, monitorowanie hemodynamiczne, echokardiografia w stanach nagłych. Warsztaty odbędą się dnia 31.03.2017 r. w hotelu Sofitel Victoria. Koszt udziału w jednym warsztacie wynosi 100,00 PLN.
Serdecznie zapraszamy!


 

PROGRAM

Postępy w intensywnej terapii kardiologicznej  lubię to!

V Konferencja Sekcji ITKiR PTK, 31.03-1.04.2017 r.

„Scientific programme endorsed by the Acute Cardiovascular Care Association of the ESC”


WARSZTATY - wymagana dodatkowa rejestracja

Warsztaty firmy Fresenius Medical Care – szkoła CRRT dla kardiologówwarsztaty terapii nerkozastępczej (opłata za udział 100 zł)
Piątek 31.03.2017 r.
Prowadzący: Maciej Jama
Sala: Saski (1 ptr.)

SESJA I 10.00-11.00

 1. Powitanie uczestników
 2. Jak ocenić przeciążenie płynami u pacjenta z niewydolnością krążenia/wstrząsem kardiogennym? – Bartosz Kudliński, Poznań - 25 min.
 3. Jak jakość dostępu dializacyjnego wpływa na jakość terapii wspomagającej czynność nerek/nerkozastępczej? – Bartosz Kudliński, Poznań - 25 min.
 4. Dyskusja – 10 min.

Przerwa kawowa - 15 min.

SESJA II 11.15-12.15

 1. Co wynika z dotychczasowych badań nad ultrafiltracją u pacjentów z niewydolnością serca ? – Agnieszka Tycińska, Białystok - 25 min.
 2. Dlaczego stosować antykoagulację cytrynianową podczas CRRT w pacjentów na lekach przeciwkrzepliwych/przeciwpłytkowych? – Maciej Jama, Łódź - 25 min.
 3. Dyskusja – 10 min.

LUNCH 12.15-13.00

WARSZTATY CRRT 13.00-17.00
Prowadzący:
Maciej Jama, Anna Witkowska, Krzysztof Słaboszewski, Wojciech Sołtysik

 1. Wprowadzenie; podział na grupy – 30 min.
 2. Ćwiczenia w warunkach symulowanych cz. 1. – 3 stanowiska: GIUF/pre-CVVH; CVVHD Ci-Ca. – 90 min.
 3. Przerwa kawowa – 30 min
 4. Ćwiczenia w warunkach symulowanych cz. 2. – 3 stanowiska GIUF/pre-CVVH; CVVHD Ci-Ca. – 90 min
 5. Zakończenie  z rozdaniem certyfikatów.


Warsztaty z kontroli urządzeń implantowalnych dla intensywistów 
(opłata za udział 100 zł)

Piątek 31.03.2017 r.
Sala: Królewski B (1 ptr.)

Grupy 30-osobowe
Grupa 1: 10:00-11:30
Grupa 2: 12:00-13:30

1. Nie bój się programatora:
Podstawowe zasady obsługi:

 • uruchomienie,
 • parametry widoczne na ekranie,
 • podstawowa interpretacja krzywych
 • do czego może się przydać intensywiście magnes?

2. Co powinien umieć intensywista?

 • Zmiana częstości i trybu stymulacji (np. pacjent ze stymulatorem DDD – napad migotania przedsionków lub częstoskurczu przedsionkowego, co robić)
 • Częstoskurcz stymulatorowy
 • Jak sprawdzić i zinterpretować zdarzenie (np. pacjent po wyładowaniu ICD - jak sprawdzić czy wyładowania były skuteczne.
 • Stymulacja overdrive
 • Dezaktywacja ICD (jak postępować w przypadku CRT-D?)

3. Ćwiczenia praktyczne

 

Warsztaty firmy Balton (warsztaty bezpłatne)
Piątek 31.03.2017 r.
Prowadzący:
1. dr Rafał Koba, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu: Zakładanie wkłuć centralnych pod kontrolą USG teoria i praktyka hands-on na fantomie.
2. dr Wojciech Rychlik, Górnośląskie Centrum Medyczne, Katowice Ochojec: Zakładanie Elektrod Endokawitarnych teoria i praktyka hands-on na fantomie.

Sala: Ujazdów A (1 ptr.)

Grupy 20-osobowe
Grupa 1: 11:00-12:30
Grupa 2: 13:00-14:30
Grupa 3: 15:00-16:30


Warsztaty firmy Maquet - Monitorowanie hemodynamiczne w intensywnej terapii kardiologicznej (opłata za udział 100 zł)
Piątek 31.03.2017 r.
Prowadzący: dr Bartosz Kudliński, dr Paweł Robak, dr Paweł Marcinkowski
Sala: Królewski A (1 ptr.)

Czas trwania: 12:00-16:00
Liczba uczestników: maks. 30 osób

Cel warsztatów:
1. Zaznajomienie z poszczególnymi technologiami monitorowania hemodynamicznego.
2. Prezentacja wskazań do danych technologii monitorowania hemodynamicznego
3. Interpretacja pomiarów i danych w kontekście klinicznym.
4. Omówienie przypadków klinicznych

Program:
1. Pacjent ze stenozą aortalną, stan po OPCAB, zaostrzeniem niewydolności krążenia i ostrą niewydolnością oddechową – jak monitorowanie hemodynamiczne umożliwia interpretację zaburzeń hemodynamicznych i weryfikuje decyzje kliniczne.
Czyli co kardiolog wiedzieć powinien o technikach monitorowania, żeby go to nie zniechęcało (przerażało).
2. Pacjentka ze STEMI, kwasicą mleczanową w przebiegu zdekompensowanej cukrzycy, oligurią – jak monitorować płynoterapię u pacjentów z niewydolnością wielonarządową. Znaczenie multidyscyplinarne leczenia niewydolności wielonarządowej w oddziale intensywnej terapii kardiologicznej.
Czyli jak kardiolog ma umieć dokonać wyboru danej technologii w konkretnym przypadku dla uzyskania jak najlepszej wiedzy i najtrafniejszych decyzji klinicznych.
3. Pacjentka z oddziału chirurgii ogólne z ostra niewydolnością lewokomorową w przebiegu zespołu takotsubo – czyli jak monitorowanie hemodynamiczne umożliwia bezpieczne wycofanie się z agresywnej stymulacji lekami wazoaktywnymi.
Czyli jak kardiolog może ocenić efekt stosowanej terapii na hemodynamikę układu krążenia.
4. Pacjentka z otyłością, STEMI, wstrząsem kardiogennym, istotną tachykardią jatrogenną – jak monitorowanie hemodynamiczne umożliwia uniknięcia przewodnienia i stabilizację rytmu serca podczas IABP.
Czyli jak leczyć niewydolność wielonarządową metodą balansowania na ostrzu noża – czyli kardiolog i intensywista są jednym.
5. Pacjent w 6 dobie po CABG rozwija ciężki wstrząs wazoplegiczny w oddziale kardiologii – jak monitorowania hemodynamiczne umożliwia odkrycie przyczyny wstrząsu i ocenę leczenia.
Czyli jak intensywista kardiolog może radzić sobie gdy wszystko z pacjentem wali się? I to bez ECMO!
6. Kolejni pacjenci – o ile uczestnikom warsztatów wystarczy sił i chęci…
Dyskusja


Warsztaty firmy GE - Warsztaty Echokardiograficzne dla Intensywistów 
(opłata za udział 100 zł)
Piątek 31.03.2017 r.
Sala: Ujazdów B (1 ptr.)

Grupy 20-osobowe
Grupa 1: 10:00-12:30
Grupa 2: 13:00-15:30

1. Wykład wprowadzający: Echokardiografia w stanach naglących.
2. Warsztaty praktyczne: samodzielne opracowanie badań echokardiograficznych pod kierunkiem specjalistów na oddzielnych stanowiskach.

 • Nadciśnienie płucne i ostra niewydolność prawej komory: jak rozpoznać, jak monitorować
 • Niewydolność lewej komory: najważniejsze parametry
 • Hemodynamika w rękach echokardiografisty
 • Dostępy naczyniowe
 • Wstępna ocena wad zastawkowych oraz funkcji sztucznych zastawek

3. Quiz


Warsztaty firmy CR BARD - Hipotermia lecznicza – od teorii do praktyki 
(udział bezpłatny)
Prowadzący: dr Łukasz Kołtowski, Małgorzata Stemplewska

Piątek 31.03.2017 r.
Sala: Królewski B (1 ptr.)

Czas trwania: 15:00-16:30
Liczba uczestników: 20 osób

 1. Powitanie uczestników.
 2. Od protokołu postępowania do praktyki – dr Łukasz Kołtowski
 • Protokół łagodnej hipotermii terapeutycznej
 • Fazy: chłodzenie, podtrzymanie i ogrzewanie
 • Metody chłodzenia oraz urządzenia do hipotermii
 • Potencjalne problemy i rozwiązania

      3. Precyzja ma znaczenie – obsługa aparatu Arctic Sun 5000 – Małgorzata Stemplewska


Warsztaty firmy Medline - Całodniowe warsztaty resuscytacyjne na manekinach firmy Medline. Przyjdź i naucz się resuscytacji!

Sobota 01.04.2017 r.
Prowadzący: TBA
Sala: Królewski (1 ptr.)


Wykład lunchowy firmy Nutricia - Żywienie kliniczne jako wsparcie terapii u pacjentów kardiologicznych. (udział bezpłatny)

Sobota 01.04.2017 r.
14:40-15:20
Wykładowca: lek. med. Dominik Drobiński - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, p.o. Kierownika Pododdziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Klinika Kardiochirurgii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie 
Sala: Ballroom (parter)

Żywienie w chorobach układu krążenia (szczególnie w chorobie wieńcowej) ma wyjątkowe znaczenie na tle chorób innych układów bądź narządów, bowiem pełni rolę zarówno prewencyjną, jak i terapeutyczną. Redukcja czynników ryzyka, w tym żywieniowych, obniża o 80% częstość chorób związanych z niedokrwieniem mięśnia sercowego.
Obecnie, dzięki poprawie standardów leczenia choroby niedokrwiennej serca, coraz rzadziej dochodzi do wstrząsu kardiogennego, przez co zmianie ulega również specyfika żywienia przewidziana dla tego typu sytuacji.


SESJE NAUKOWE

Piątek 31.03.2017 r.
Trudne sprawy w OITK  Sesja Otwierająca

17.30-19.00

Prowadzący:
kardiolodzy:
Prof. J. Stępińska (Warszawa-Anin), Prof. P. Pruszczyk (Warszawa), intensywista: Prof. W. Machała (Łódź), prawnicy: Dr med. J. Siewiera (Warszawa), Mec. E. Małyszko (Białystok)

Etyka u kresu życia, Prof. Z. Szawarski, Warszawa

Pacjent-Lekarz-Rodzina. Dylematy dyżurnego intensywisty, Dr med. L. Lenartowska, Wrocław

Terapia daremna – punkt widzenia anestezjologa, Prof. W. Machała, Łódź

Terapia daremna – punkt widzenia kardiologa, Dr hab. M. Lewandowski, Warszawa

Dyskusja


Sobota 1.04.2017 r.
Multidyscyplinarna Konferencja w oparciu o przypadki kliniczne. Po pierwsze, działać zespołowo!

09.00-10.30

Sesja 1. Sepsa i antybiotykoterapia w Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej (sesja wykładowa)

Prowadzący:
Prof. B. Sobkowicz (Białystok), Prof. J. Stępińska (Warszawa), Dr med. K. Szułdrzyński (Kraków)

The diagnosis and treatment of septic shock in critical care cardiac patients, Prof. Zsolt Molnar, Department of Anaesthesiology and Intensive Therapy Faculty of Medicine University of Szeged, Hungary

Ekstremalnie lekooporne pałeczki Gram-ujemne – wielkie zagrożenie dla oddziałów intensywnych, Prof. Marek Gniadkowski, Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Narodowy Instytut Leków, Warszawa

Antybiotykoterapia na OITK - antybiotyki niekoniecznie, nie zawsze, nie na wszystko, Dr hab. Mirosław Czuczwar, II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Lublinie

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Punkt widzenia praktyka, Dr med. Tomasz Ozorowski, Szpital Uniwersytecki Nr 1 Poznań


10.30-11.00

 

Walne Zgromadzenie Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji: I tura 

Przerwa kawowa


11.00-12.30

Sesja 2. Wspomaganie krążenia w zawale serca i ostrej niewydolności serca – co możemy zaproponować w 2017 roku?

Prowadzący:
Dr hab. M. Gierlotka (Zabrze), Prof. M. Kuśmierczyk (Warszawa-Anin), Prof. B. Średniawa (Zabrze)

Panel dyskusyjny:
Prof. A. Budaj (Warszawa), Prof. M. Hawranek (Zabrze), Prof. J. Legutko (Kraków), Prof. W. Wojakowski (Katowice)

Wybór wspomagania krążenia  kogo i kiedy kwalifikować?, Prof. D. Dudek, Kraków

Prowadzenie chorego na wspomaganiu krążenia, Dr med. M. Jasińska, Warszawa-Anin

Przypadek: Wstrząs kardiogenny w przebiegu STEMI, gdy dostępna jest tylko kontrapulsacja wewnątrzaortalna, Dr med. P. Kokowicz, Warszawa

Skala problemu w Polsce  koordynacja działań / sieć wspomagania krążenia

 • Stanowisko kardiologa, Prof. M. Gąsior, Zabrze
 • Stanowisko kardiochirurga, Dr hab. J. Pacholewicz, Zabrze

Dyskusja panelowa


12.30-13.15

Walne Zgromadzenie Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji:  II tura

Przerwa kawowa


13.15-14.45

Sesja 3. Powikłania w Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Prowadzący:
Prof. A. Budaj (Warszawa), Prof. P. Jankowski (Kraków), Dr med. M. Jasińska (Warszawa-Anin)

Wykład: Powikłania w OITK - narastający problem kliniczny, Prof. J. Stępińska, Warszawa-Anin

Przypadek 1. Kiedy i jak możemy odwrócić leczenie przeciwkrzepliwe na NOAC?, Dr hab. A. Tomaszuk-Kazberuk, Białystok

Przypadek 2. Dostęp naczyniowy w Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej: historia z jednego dnia pracy, Dr Bartosz Kudliński, Łódź

Przypadek 3. Terapia nerkozastępcza u pacjenta w stanie krytycznym - jak pokonać trudności?, Dr med. A. Adamczyk, Warszawa

Przypadek 4. Czy warto było… Dr med. I. Wojtkowska, Warszawa-Anin


14.45-15.30

Przerwa na lunch

14.30-15.30

Sesja plakatowa (w przerwie na lunch), konkurs na trzy najlepsze plakaty

Moderatorzy/jury:
Prof. K. Kamiński (Białystok), Prof. P. Jankowski (Kraków), Prof. M. Ciurzyński (Warszawa), Dr med. K. Szułdrzyński (Kraków)

Sesja I

Prof. K. Kamiński, dr med. K. Szułdrzyński

Wyniki leczenia pacjentów po nagłym pozaszpitalnym zatrzymaniu krazenia z wykorzystaniem łagodnej hipotermii terapeutycznej w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym, 

Podwyższony poziom miRNA-499 we wczesnej fazie ostrego zespołu wieńcowego po bez przetrwałego uniesienia odcinka ST wiąże się ze zwiększonym ryzykiem niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w obserwacji odległej,

"Prawdziwe" pogorszenie funkcji nerek - czynniki determinujące oraz znaczenie prognostyczne u chorych z ostrą niewydolnością serca,

Dwa przypadki diagnozy i skutecznego leczenia zabiegowego ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego u nieprzytomnych pacjentów po zatrzymaniu krążenia wymagających długotrwałej wentylacji mechanicznej

Nieznana przyczyna zgonu przy typowym obrazie klinicznym zawału serca

Zespół infekcyjnego zapalenia mięśnia sercowego i tętnic wieńcowych u młodych osób

Sesja II

Prof. M. Ciurzyński, Prof. P. Jankowski 

Ocena stanu nawodnienia pacjentów kardiologicznych - rola ośrodkowego ciśnienia żylnego i badania echokardiograficznego

Związek pomiędzy czasem od wystapienia orthopnoë, cechami klinicznymi i rokowaniem u pacjentów z ostrą niewydolnością serca- implikacje dla badań klinicznych. 

Karbamazepina i zagrażająca tamponada osierdzia - przypadek kliniczny

Levosimendan u pacjenta ze skrajną niewydolnością serca

Czasowa przezżylna stymulacja serca jako efektywna metoda lecznicza nawracającego migotania komór,

Małe miasto – wielkie trudności. Jak skutecznie leczyć zapalenie mięśnia sercowego o piorunującym przebiegu?


15.30-17.00

Sesja 4. Ostra niewydolność serca  od standardów do praktyki klinicznej

Prowadzący:
Prof. G. Opolski (Warszawa), Dr med. M. Banaszewski (Warszawa-Anin), Dr B. Kudliński (Łódź)

Wykład: Ostra niewydolność prawej komory – od patofizjologii do leczenia celowanego, Prof. K. Kamiński, Białystok

Przypadek 1. Ostra prawokomorowa niewydolność serca dekompensacja u pacjenta z zaawansowannym zespołem bezdechu sennego, Dr med. W. Krysiak, Szczecin

Przypadek 2. Pacjent z ostrą niewydolnością serca − profil mokry-ciepły − kiedy i jaką formę terapii nerkozastępczej zastosować?, Dr med. R. Zymliński, Wrocław

Przypadek 3. Rehospitalizacja u pacjentów z niewydolnością serca, czyli co zrobić, gdy pacjent nie zgadza się na LVAD…, Dr hab. A. Tycińska, Białystok

Przypadek 4. Ostra niewydolność prawej komory u chorej z CTEPH, Prof. M. Ciurzyński, Warszawa

 

17.00

Zakończenie Konferencji, ogłoszenie zwycięzców sesji abstraktowej

Konkurs najelpszych prac oryginalnych

Wytyczne dotyczące przygotowania plakatu

Wymiary planszy do zawieszenia plakatu: szerokość 90 cm, wysokość 200 cm. Plakat musi zawierać nazwisko (nazwiska) autora (autorów) oraz tytuł pracy i nazwę ośrodka, z którego praca pochodzi. Dozwolonym językiem jest polski i angielski. Plakaty należy umieścić najpóźniej na 20 min przed rozpoczęciem sesji - plakaty będą przywieszane do tablic za pomocą taśm, które będą dostępne na miejscu. Po skończonej sesji prosimy o zabranie swoich plakatów - plakaty pozostawione po oznaczonych godzinach zostaną usunięte przez obsługę.

 

Wytyczne dotyczące prezentacji plakatu

Sesja ma charakter moderowany – wymagana jest obecność Głównego Autora pracy przy plakacie. Czas na przedstawienie pracy wynosi 5 minut.

 


Podczas sesji konkursowej na konferencji Jury wybierze 3 najlepsze prace, które otrzymają nagrodę – opłatę zjazdową na Kongres ACCA w Mediolanie, który odbędzie się w dniach 3-5 marca 2018 r. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się podczas zakończenia konferencji o godzinie 17:00.

Regulamin konkursu - zapoznaj się


MIEJSCE OBRAD

Hotel Sofitel Victoria
ul. Królewska 11, 00-065 Warszawa
Tel: (+48)22/6578011, fax: (+48)22/6578057

PLATYNOWY SPONSOR

Fresenius Medical Care

 

ZŁOTY SPONSOR

BaltonCR Bard

 

SREBRNY SPONSOR

ActelionBayerKrka

 

SPONSORZY

AOP OrphanBoehringer IngelheimGE HealthcareMaquetMedlineMedtronicNutricia

 

PATRONI MEDIALNI

Portal Pokonać SepseŚwiat Medycyny i FarmacjiKardiologia PolskaViaMedicaOPMMedycyna praktycznaBorgis

 

Niniejsza strona używa plików cookies. Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zamknij komunikat